Nyheter

 

Mirvaso

Mirvaso –brimonidintartrat – adrenerg α2-reseptoragonist, som reduserer erytem gjennom direkte vasokonstriksjon i huden, spesielt beregnet til bruk ved rosacea. Kan…