Nyheter

 

Combustio

combustio– forbrenning, kan skje ved kontakt med ild, ved kontakt med varme flater, ved ulykker med kokende vann (ofte barn)…