Nyheter

 

Guttat hypomelanose

Guttat hypomelanose – spredte flekker 4-8 mm i diam, lett opphevete på legger og underarmer etter 40 års alder, regnes…

Pigmenttap

pigmenttap – kan forekomme ved dypere hudskade som ødelegger overhud(epidermis) og tilhørende «adnexer» (talg- og hårkjertler), sees etter brannskader også…