Nyheter

 

Solar/aktinisk keratose L57.0

Solar/aktinisk keratose L57.0 – celleforandring i overhuden forårsaket av UV lys og forstadium til plateepitelcarsinom, men kan som regel behandles…

Plateepitelcarcinom

Plateepitelcarcinom–overflatecellekreft. Utvikles fra overflatecellene i huden, vanligst ifm kronisk solskade som starter med solar keratose(celleforandring) og deretter utvikler seg videre…

Carcinoma spinocellulare C44.9

Carcinoma spinocellulare C44.9 – overflatecellekreft, med utgangspunkt i hudens overflateceller eller på slimhinne. På huden er denne kreftformen oftest forårsaket…

Aktinisk porokeratose

en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker på underarmer…

Aktinisk porokeratose

Aktinisk porokeratose –en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker…

Aktinisk keratose

Aktinisk keratose – også kalt solar keratose, hyppig forekommende solskade av huden som har sammenheng med totaldosen av sol gjennom…

Close-up of a Basal Cell Carcinoma

Hudkreft

Basalcellecarsinom(«ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom(«overflatecellekreft» og melanom(«føflekk kreft») er de vanligste. Det er i dag …