Nyheter

 

Pyodermi

Pyodermi L08.0– bakterieinfeksjon på huden, kan være primær som ved brennkopper eller sekundær ved andre hudsykdommer som håndeksem, atopisk eksem…