Nyheter

 

Sårruptur

sårruptur – vil si at et operasjonssår åpner seg før eller etter at stingene er tatt, kan skyldes fysisk drag…