Nyheter

 

Orf

Orf B08.0 – smittsom sykdom som forårsakes av poxvirus og overføres fra sau til menneske. Det er også beskrevet smitte fra rein…