Nyheter

 

Nix

Nix –permitrin 5%- benyttes mot skabb med 2 påsmøringer med en uke imellom, påsmøre3s alt utenom hode og hals, dusjes…