Nyheter

 

Basaliom

basaliom– også kalt ufarlig hudkreft er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…

Basalcellekarsinom

basalcellekarsinom– også kalt ufarlig hudkreft, er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…