Nyheter

 

Carcinoma basocellulare C44.9

Carcinoma basocellulare C44.9 – også kalt «ufarlig hudkreft» er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen…

Basaliom

basaliom– også kalt ufarlig hudkreft er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…

Basalcellekarsinom

basalcellekarsinom– også kalt ufarlig hudkreft, er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem…