Nyheter

 

news_medium

Biopsi, hudprøve

Hudbiopsi vevsprøve fra huden, som regel kirurgisk med vanlig skalpell eller (SML) eller rund bit med stanse, som kan gi…

news_medium

Mikroskopi

benyttes hos hudlegen til å undersøke om det foreligger scabb eller sopp dessuten ved venerologisk undersøkelse på forskjellige bakterier …

news_medium

Blodprøve

brukes av hudlegen dels for å sjekke at prøver er normale før eller under tablettbehandling for acne(isotretinoin) eller andre medikamenter …

news_medium

Sopp-prøve

benyttes for å fastslå både om det i det hele tatt foreligger en soppinfeksjon og evt hvilken type. Enkelte sopparter som f eks den hyppig i Syden …

news_medium

Bakterieprøve

viktig undersøkelse ved sår og andre infeksjoner for å fastslå hvilken bakterie og hva slags følsomhet den har for forskjellige typer …