Nyheter

 

biopsi

biopsi – er en vevsprøve som skjæres, skrapes eller shaves fra huden til mikroskopisk undersøkelse hos patologer som er spesialutdannet…

Hudbiopsi

hudbiopsi – er vevsprøve fra huden, som regel kirurgisk med vanlig skalpell eller rund bit med hudstanse, som kan gi…